Mở đầu

Bắt đầu viết một cái gì đó. Đây không phải lần đầu tiên tôi muốn viết một series gì gì đó. Trước đây cũng đã có một vài cái, nhưng mọi thứ đều dang dở. Lần này sẽ khác hơn một chút là không có cái kết cho blog này. Nó sẽ dài đến chừng nào tôi vẫn còn tồn tại, vẫn phải trải qua những biến cố của cuộc sống và vẫn còn muốn chia sẻ với mọi người.

Mọi thứ sẽ được diễn đạt theo cách hài hước nhất, và cũng có thể là thiếu muối nhất. Đơn giản là khi ý tưởng đến thì tôi sẽ viết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s