About

I’m Khanh Le (Kys)

Years ago, I was thinking of start my own blog to write something. However, I didn’t know what to write. Time goes then I have chances to visit new places, to start traveling. This was the moment when I know I can write about my trips. The people I met, the stories I heard, everything I saw are what I can capture in my mind to share with everyone. Now I figure out proudly my hobbies. I love taking photos and write my own stories of my feelings after every trip.  By time these enrich my knowledge and this page also. Feel free to leave any thought of yours here.

Many thanks.

Tôi là Khánh, có thể gọi tôi là Kys.

Tuổi trẻ là gì, là nơi để chúng ta được làm, được thất bại và được thử mọi thứ. Đó là lý do tôi muốn viết lại những gì tôi đã trải qua, cảm xúc, và suy nghĩ. Tôi từng bế tắc khi được hỏi “Sở thích của bạn là gì”, nhưng giờ tôi biết đó chính là viết ra những câu chuyện của riêng mình từ những nơi tôi đã đi qua. Và tôi có một cuốn truyện của riêng mình.

Nếu bạn đã vào thì hãy vui vẻ đọc và để lại cho tôi biết cảm nhận.

Cảm ơn.

Contact me via Facebook:

https://www.facebook.com/khanh.kys

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.