About

I’m Khanh Le (Kys)

Writing is my hobby to save all my experiences. They remind me what I have done, what I achieved, how is failure or success. they are worthy for me since everything happens for a reason. I believe these experiences would help me to make right decisions in the future. Furthermore, they can perhaps help you, who is reading my page. I’d love to share my opinions, talk, discuss and learn from you, so feel free to share your thinking.

Many thanks.

Tôi là Khánh, có thể gọi tôi là Kys.

Tuổi trẻ là gì, là nơi để chúng ta được làm, được thất bại và được thử mọi thứ. Đó là lý do tôi muốn viết lại những gì tôi đã trải qua, cảm xúc, và suy nghĩ. Mọi thứ xảy ra đều có lý do, do vậy tôi lưu lại để nhắc nhở bản thân khi cần đưa ra những quyết định “đúng đắn hơn”.

Nếu bạn đã vào thì hãy vui vẻ đọc và để lại cho tôi biết cảm nhận.

Cảm ơn.

Contact me via Facebook:

https://www.facebook.com/khanh.kys

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s