[Me and Brussels] Câu chuyện nickname

Vì cuộc sống vốn là những chuyến đi, gặp gỡ được nhau là may mắn, và đồng hành cùng nhau trên một chặng được là cái duyên. Chặng đường đó có thể là vài năm, cũng có khi chỉ là 2 năm, 1 năm hay vài tháng.

Tôi có một thói quen là đặt thêm 1 cái nickname cho những người bạn mà tôi gặp trong cuộc sống. Đó là những người để lại trong tôi những dấu ấn, những kỉ niệm và dạy cho tôi nhiều bài học, kinh nghiệm hay sự chia sẻ nữa. Nói theo cách thô thiển học là họ đã “dẫm nát” vào con đường của tôi, nhưng những dấu chân đó sẽ tồn tại như cái duyên mà chúng tôi có.

Cái tên của mỗi người đó có thể rất phổ biến và dễ trùng với những người khác, nhưng nickname là thứ giúp tôi luôn nhớ về sự duy nhất của họ. Đó là cách tôi thể hiện sự trân trọng với những người bạn thân thiết trong cuộc sống của tôi.

Advertisements